BONUS RPK - NA BARY FEAT PALUCH !

Jakos słaba ale jutro wrzuce lepsza . (nie jest w sumie zła ale bedzie lepsza)
Licze na "podziekowania " kliknij to nie boli a mnie uszczesliwi

<script type="text/javascript">var zippywww="www31";var zippyfile="71707738";var zippydown="ffffff";var zippyfront="0b15d6";var zippyback="ffffff";var zippylight="0d0c0d";var zippywidth=680;var zippyauto=false;var zippyvol=80;var zippydwnbtn = 1;</script><script type="text/javascript" src="http://api.zippyshare.com/api/embed.js"></script>