Cozi&VeX - Mi這嗆

Kod:
<script type="text/javascript">var zippywww="www55";var zippyfile="9729355";var zippydown="bec0c2";var zippyfront="0d0f0d";var zippyback="bec0c2";var zippylight="0e0f0d";var zippywidth=250;var zippyauto=false;var zippyvol=100;var zippydwnbtn = 1;</script><script type="text/javascript" src="http://api.zippyshare.com/api/embed.js"></script>
[Tylko zarejestrowani mog widzie linki. Kliknij Tutaj Aby Si Zarejestrowa... Rejestracja trwa 30 sekund i jest darmowa!!]

link:
[Tylko zarejestrowani mog widzie linki. Kliknij Tutaj Aby Si Zarejestrowa... Rejestracja trwa 30 sekund i jest darmowa!!]


Produkcja amatorska!:p