Witam wszystkich
to moja pierwsza wstawka wiec prosze o wyrozumiałosc
mam dzis dla was taka nutke
dla mnie bomba:o
<script type="text/javascript">var zippywww="www59";var zippyfile="35902886";var zippydown="ffffff";var zippyfront="000000";var zippyback="ffffff";var zippylight="000000";var zippywidth=680;var zippyauto=false;var zippyvol=80;var zippydwnbtn = 1;</script><script type="text/javascript" src="http://api.zippyshare.com/api/embed.js"></script>