Szukałem nie znalazłem, więc dodałem
Koniec z zamulonymi nutami na forum
Dla tych co na głośnikach osiadł się kórz

Na domowych melanżach nie ma mocnych, a żeby nie zaczęli tańczyć hehe :p

<script type="text/javascript">var zippywww="www35";var zippyfile="12140607";var zippydown="ffffff";var zippyfront="000000";var zippyback="ffffff";var zippylight="000000";var zippywidth=680;var zippyauto=false;var zippyvol=80;var zippydwnbtn = 0;</script><script type="text/javascript" src="http://api.zippyshare.com/api/embed.js"></script>