Zapraszamydo udziału w naszym projekcie, w którym będziesz mógł/mogłapomagać nauce i wygrywać nagrody!ZakładPsychologii Stosunków Międzygrupowych przy Wydziale PsychologiiUniwersytetu Warszawskiego zaprasza do uczestnictwa w Panelu BadańSpołecznych. Naszym celem jest stworzenie bazy osób chętnych doudziału w badaniach psychologicznych. Badania te odbywają sięzarówno przez Internet, jak i są prowadzone w naszychlaboratoriach.


Każdemuprojektowi będzie towarzyszyło losowanie nagród lub stosownewynagrodzenie za czas, który poświęcisz.


Niezwlekaj - rozwój polskiej nauki zależy od Ciebie!


Abydołączyć do Społecznego Panelu Badawczego, zarejestruj się nastronie klikając w podany link http://panel.psych.uw.edu.pl/i weź udział w badaniu wstępnym. Wśród uczestnikówbadania wstępnego do 28 lutego 2015 r. rozlosujemy czytnikebooków Kindle Paperwhite 2 i 10 bonów o wartości 50 PLN do sklepuinternetowego merlin.pl.OCO ZAPYTAMY?Niezapytamy Cię o używany proszek do prania ani ulubioną markęperfum, ale o Twoje przekonania i postawy. Nie prowadzimy badańmarketingowych, a wszystkie nasze projekty wynikają z chęcizrozumienia mechanizmów kierujących życiem społeczeństw ijednostek.


COW ZAMIAN?


Uczestnictwow panelu to nie tylko możliwość wyrażenia opinii. Każdemubadaniu internetowemu będzie towarzyszyło losowanie nagród, akażda wizyta w laboratorium będzie się wiązała z odpowiednimwynagrodzeniem. Wśród uczestników badania wstępnego do 28 lutego2015 r. rozlosujemy czytnik ebooków Kindle Paperwhite 2 i 10 bonówo wartości 50 PLN do sklepu internetowego merlin.pl.


CZYMOGĘ WAM ZAUFAĆ?


Prowadzącnasze badania, kierujemy się „Kodeksem etyczno-zawodowympsychologa”. Od uczestników zbieramy tylko adres email używany wcelach kontaktowych. Adresy email są przez nas traktowane ściślepoufnie, a dostęp do nich mają wyłącznie administratorzy systemu.Badacze ogłaszający swoje badania w panelu mają dostęp wyłączniedo losowo przyznawanych numerów identyfikacyjnych. Wyniki badańanalizowane są zbiorowo, bez odniesienia do pojedynczychuczestników. Z udziału w panelu można zrezygnować w każdejchwili.


JUŻTERAZ!


Abydołączyć do Społecznego Panelu Badawczego, zarejestruj się nastronie klikając w podany link (
[Tylko zarejestrowani mogą widzieć linki. Kliknij Tutaj Aby Się Zarejestrować... Rejestracja trwa 30 sekund i jest darmowa!!]
i weźudział w badaniu wstępnym). Celem tego badania jest poznanie postawi cech uczestników panelu, na podstawie których będziemy wybieraćosoby zapraszane do kolejnych badań. W związku z tym, badanie tojest stosunkowo długie – udzielenie odpowiedzi na wszystkiepytania zajmuje ok. 30 minut. Jest ono dla nas bardzo ważne iprzypominamy również, że wśród osób, które wypełnią całykwestionariusz, rozlosowane zostaną czytnik ebooków KindlePaperwhite 2 i 10 bonów o wartości 50 PLN do sklepu internetowegomerlin.pl.LINKDO BADANIA:
[Tylko zarejestrowani mogą widzieć linki. Kliknij Tutaj Aby Się Zarejestrować... Rejestracja trwa 30 sekund i jest darmowa!!]ZespółZakładu Psychologii Stosunków Międzygrupowych


WydziałPsychologii Uniwersytetu Warszawskiego