Regulamin!I. Poprawnie założony temat powinien zawierać w tytule:


Datę podaną w nawiasie kwadratowym, np. [06.06.2011]